مینی رژ الیزا بسته ۶ عددی

رنگ بندی کامل تر از شماره های مختلف ٰمینی رژ الیزا در بسته های ۶ عددی آن قرار داده شده تا افرادی که به طیف بیشتری از رنگهای گوناگون رژ علاقه مند هستند از آن استفاده نمایند.این محصول در ۲ پک ساخته شده است.پک شماره یک شامل رنگهای ۱۱-۱۲-۱۴-۱۸-۲۱-۲۲ و پک شماره دو شامل رنگهای ۱۰-۱۲-۱۳-۱۶-۱۷-۱۹ می باشد